top of page

SIKKERHETSREGLER

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.

 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.

 • Spør om noe er uklart.

 • Du må klatre øvelsesløypen før du får klatre de andre løypene. 
   

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

 • Personer under 15 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.

 • Barn under 12 år skal vær i følge med voksen hele tiden.


Sikringsutstyr

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoften og en i hver lårløkke.

 • Selen skal til enhver tid sitte stramt.

 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med instruktør for kontroll av denne.

 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin eller trinse.

 • I hvert enkelt hinder skal du være sikret med 2 karabiner eller trinse.

 • I klatrevegg skal du sjekkes og sikres av instruktør før du klatrer.


Aktiviteter

 • Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.

 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.

 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år

 • Øvelse løype 1 og 2 minimum høyde 115 cm

 • Grønn løype minimum høyde 115 cm

 • Blå løype minimum høyde 115 cm

 • Rød løype (Sabotørløypa) minimum høyde 140 cm

 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.

 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.

 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.

 • På zip-linen må du sjekke at det ikke er noen på lina. Er du i tvil må du vente til den er klar.

 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.

 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg. 


Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.

 • Gravide.

 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.

 • Personer med rygg- eller nakkeskade.

 • Personer med alvorlige skader og lidelser.

VED Å SENDE INN DETTE SKJEMAET ERKLÆRER:

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Rjukan Klatrepark AS. Ved brudd på reglene kan Rjukan Klatrepark frata gjesten/e sele og hjelm uten refusjon av billett og bortvise gjesten/e fra aktiviteten evt. parken. Bruk av høydeparken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Dersom jeg er under 15 år, må foresatt (over 18 år) registrere min egenerklæring og gir med dette godkjennelse for aktivitetene hos Rjukan Klatrepark.

Jeg er foresatt for person under 15 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene hos Rjukan klatrepark, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Rjukan klatrepark holdes ansvarlig for konsekvensene.

Takk for at du sendte inn :) 

bottom of page